HAFİF KAMBUR BİR ŞEKİLDE ARKAYA YASLANARAK OTURMAK,
OMURGADAKİ YÜKÜ FARK EDİLİR BİR ŞEKİLDE AZALTMAKTADIR.

Araştırmayı yapan
P.Doç. Dr. H-J. Wilke (Ulm Üniversitesi)
Amaç
İnsanların çok geniş alanlardaki iş aktiviteleri göz önünde bulundurularak , farklı pozisyonlar sırasında disklerde oluşan basıncı tespit etmek.
Deney
Bir insanın disklerine ölçme sondası yerleştirildi. Denek, çeşitli hareketler ve egzersizler yaptı, farklı oturma pozisyonları aldı ve bu hareketlerin her birinin sonunda disklerdeki basınç ölçüldü.

Sonuç : Dik otururken (lordosis) oluşan basınç, hafif kambur arkaya yaslanarak oturma pozisyonu (kyphosis) sırasında oluşan basınçtan daha yüksektir.

Bu demektir ki; hafif kambur arkaya yaslanarak rahat oturmak, omurgadaki ağırlığı fark edilir derecede azaltmaktadır.

Paylaş