GLIDE-TEC Teknolojisi

GLIDE-TEC® NEDİR?

Avrupa'da uluslararası çapta tanınan bir grup bilim adamı ile birlikte insanın otururken doğal hareket akışını sağlayan patentli bir teknoloji geliştirdik. Biz bu teknolojiyi "Glide-Tec®" olarak adlandırıyoruz.

"Glide-Tec®", insanların doğal hareket akışını destekler. Glide-Tec oturma esnasında insanın doğal hareketini engellemez ve belli kalıplara sokmaya çalışmaz. İnsanın omurga diskleri sadece hareket ile beslenir. Sürekli dik veya sürekli yaslanarak oturmak yeterli hareketi sağlamadığı için sağlıksızdır ve zamanla bel ve sırt problemlerine yol açar. Bir ofis koltuğunda otururken dik oturma ve yaslanarak oturma (lordosis - kyphosis değişimi) arasında sıkça değişim gösterilmeli ve omurga hareket halinde tutulmalıdır.

Evrim; sabit kalmayan, sürekli değişim ve gelişim gösteren bir olgudur. Tıpkı insanlığın, tarih boyunca her alanda gelişim yönünde adım atması gibi, bizim gelişimimiz de çeşitli öğrenim basamaklarına dayanır.

Yapılan bilimsel araştırmalarda ortaya çıkardığımız aşağıdaki sonuçlar; ofis koltuğu tasarımları üzerindeki etkisini yıllar boyu sürdürecek ve yol gösterecektir.

  • Dik oturuş (lordosis) ve yaslanarak oturuş (kyphosis) şekilleri arasında değişim göstermeliyiz.
  • Bu değişim sıkça yapılmalıdır.
  • Bu değişim efor sarf etmeden ve konforlu bir şekilde yapılmalıdır.

Klasik senkron mekanizma ile "Glide-Tec®" karşılaştırıldıklarında performansları nasıldır?

Alışılagelmiş mekanizmalı koltuklar


  • Esnek olmayan bel desteği ile geleneksel koltuklar, omurganın doğal değişimlerine ayak uyduramazlar. Dik oturuştan (lordosis) yaslanarak oturuş (kyphosis) formuna geçiş mümkün değildir.
  • İnsanları dinamik oturuştan uzaklaştırırlar. Çünkü dinamik oturmaya çalışırlarsa erişim mesafelerinden uzaklaşırlar. Buna bağlı olarak koltuklarda oturuş pozisyonu nadir olarak değiştirilir. Bir araştırma sonucuna göre günlük ofis çalışması sırasında senkron mekanizmalı koltukların %60 ile %80’i bir pozisyonda kilitli tutulmaktadır. Kullanıcı, monte edilmiş dinamizmi hiç kullanmamaktadır, çünkü olağan günlük yaşamımızda bu yapıyı kullanmaya zaman ayrılmamaktadır. Omurilik diskleri, yeterli düzeyde beslenememektedir ve sonuç olarak kullanım eksikliğinden dolayı bu diskler, yavaş yavaş körelmektedir.
  • Yay ağırlığı nedeniyle kişi üzerine baskı uygularlar ve doğal hareket akışını engellerler.

Hava yastıklı "Glide-Tec®" (Lordosis/Kyphosis desteği olarak hava yastıkları)


  • "Glide-Tec®" değişen sırt şekillerine uyum sağlar ve her pozisyonda sırtı destekler; diğer bir ifade ile düz oturuştan (lordosis) yaslanarak oturuşa (kyphosis) geçişleri yani doğal değişimi mümkün kılar.
  • Hava yastıklı "Glide-Tec®" doğru dinamik oturmayı sağlar. Çünkü masaya erişim mesafesi korunabilmekte ve bu sayede oturuş pozisyonu sıkça değiştirilebilmektedir.
  • "Glide-Tec®" dik oturuştan (lordosis) yaslanarak oturuşa (kyphosis) geçişte doğal hareketlere izin verir. Vücudunun fonksiyonlarını iç güdüsel olarak kontrol edebilen her insan , Glide-Tec mekanizmalı bir koltuğu doğru biçimde kontrol edebilir. Grammer Office'in "Glide-Tec" mekanizmalı koltukları, tam olarak doğal oturuşun bu içgüdüsel yönünü destekler.

Grammer Office'in "Glide-Tec®" teknolojisine sahip ürünleri, bu üç yönüyle geleneksel koltuklardan ayrılmaktadır.

 

 

Paylaş